Aktivity

Výzkumné pracoviště: Arbeitsstelle für deutschmärische Literatur: probíhající výzkumné projekty:

  • heuristika/základní výzkum:

Doplňování databanky německých moravských autorů,
příprava 3. dílu slovníku moravských německých autorů,
výzkum olomouckých německých novin a časopisů,
výzkum starších vrstev moravské německé literatury a jazyka

  • zapojení tématiky výzkumu do grantů (GAČR, VZ, IGA – viz dále)
  • osvěta/širší publikum:

Toulky německou literární Olomoucí (základní výzkum, příprava výstavy a ukončení autorských prací na katalogu výstavy), cyklus pořadů pro český rozhlas Olomouc (viz),
autorská čtení (viz)

  • literárně-historické a interpretační vytěžení materiálu:

vznikající monografie, články o jednotlivých významných moravských německy píšících autorech – disertační a jiné práce (viz publikace)

Uspořádané mezinárodní konference

„Regionalforschung zur Literatur der Moderne“, Olomouc 2.–4.6.2011

„Amici amico III“ Internacionální konference k 80. narozeninám prof. Václavka, 13.5.2011

Hostující profesoři

28.3. Konrad Liessmann (Vídeň)

13.–16. 10. Tina Lahl (Duesseldorf)

5.–9.10. Nina Hable (Wien)

10.10. Věra Hoeppnerová (Praha)

12.–16.10. Christine Lahl (Kolín n R.)

17.–21.10. Alexander Glunde (Gersfeld)

31.10.–11.11. Diether Krywalski (Mnichov)

1.12. Jiřina Malá (Brno)

Autorská čtení aj

22.2. autorské čtení Tina Stroheker (Mnichov)

13.4. autorské čtení: Klaus Johann/Vera Schneider: Johannes Urzidil – Lesebuch

5.5. Manfred Schroeder (Verein fuer Pflege der deutschen Sprache)

25.6. setkání alumnů/absolventů oboru germanistika na FF UP

28.6. návštěva německého velvyslance na KG a UP

27.9. Udělení čestného doktorátu germanistovi Prof. Helmutu Glueckovi

12.10. autorské čtení : Helmut Achleitner (Vídeň)

17.10. autorské čtení: Detlef Berentzen (Berlin) – současně natočil rozhlasový pořad o Arbeitsstelle k vysílání ve SWR3

17.11. slavnostní setkání studentů a učitelů germanistiky k výročí 17. listopadu

Rozhlasové pořady související tématicky s činností Arbeitsstelle

Jak to vidí dandy. Pásmo ukázek ze satirického románu Richarda von Schaukala Život a názory pana Andrease z Balthesserů. Připravil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (vysíláno 31. 12. 2011)

Friedrich Torberg: Teta Joleschová, výběr z textu. Připravila Imgeborg Fialová. Český rozhlas 3 Vltava (vysíláno 31.12.2011)

Německá Olomouc 1/5. Olomoucký vypravěč Julius Krick. Připravil Lukáš Motyčka. RežieMichal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (ausgestrahlt am 7. 11. 2011)

Německá Olomouc 5/5. Gertrude Groag, senzitívní básnířka Terezínského ghetta. Připravil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (ausgestrahlt am 11. 11. 2011)

Hrdinová, Eva Maria/ Werbová, Marie/ Motyčka, Lukáš: Kdopak by se překladu bál?! Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2011.

Franz Spunda. Z Moravy na horu Athos a zpátky. Literárně vzpomínkové pásmo na olomouckého německého prozaika Franze Spundu (1890 – 1963), doplněný o rozhovor s jeho synem Christophem žijícím ve Vídni. Připravil a ukázky přeložil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011.

Langmann, Phillip: Nehoda. Připravil a přeložil Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. [Übersetzung der Geschichte Der Unfall für den Tschechischen Rundfunk Český rozhlas Vltava

Profesor Ludvík Václavek osmdesátiletý. Portrét jedné z nejvýraznějších osobností naší současné germanistiky. Připravili Lukáš Motyčka a Jan Sulovský. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (Vysíláno v premiéře 1. května 2011.)

Olomoučtí němečtí básníci. Pětice portrétů autorů spjatých s německou Olomoucí. Uvedeno v rámci Roku německého jazyka. Připravil a slovem provází Lukáš Motyčka. Režie Michal Bureš. Český Rozhlas, Olomouc 2011. (Vysíláno v premiéře 28. března 2011 – 1. dubna 2011.)

Schriftsteller unter den Soldaten. In: Olmützer Blätter. Heimatzeitung der Olmützer und Mittelmährer. 59. Jg. (Juli/August 2011), Folge 7/8, S. 78-80. (Mitautorin: Veronika Opletalová)