Kontakt

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého
Křížkovského 10
779 00 Olomouc

+420 585 633 203
anna.macova@upol.cz