Harmonogramm des Lehrstuhls

Harmonogramm der Staatsprüfungen

Unter dem folgenden link finden Sie das Harmonogramm der Staatsprüfungen (SBZk und SZZk) am Lehrstuhl für Germanistik.

Datum
15.11.2018
Zveřejnění termínů státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu
23.11.2018

Schriftliche Klausur (Textarbeit) - klauzura pro 2. a 3. blok
8:00 hod, 3.39
Mehr Informationen zu den Klausuren finden Sie hier.

Do 13.12.2018
Do 11 hodin

Odevzdání bakalářských a diplomových prací (zimní termín)*)

Do 13.12.2018
Do 11 hodin
Ukončení přihlašování na státní bak./mag. zkoušku a na obhajobu bak./mag. diplomové práce ve STAGu**)
Do 13.12.2018
Do 11 hodin
4.1.2019 Morphosyntax 1 -zápočtový test, 1. ročník
10:00 hod., 3.05
7.1.2019 Forschungsprobleme der Syntax - II. blok, písemná část zkoušky
9:00 hod., 3.39 (ústní část 8. 1. od 9:00 v míst. 3.40)
9.1.2019 Bakalářské závěrečné zkoušky - Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - praktická část
9:00 hod., prostory katedry
10.1.2019 Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur - 1. ročník
10:00 hod., 3.05
11.1.2019 Schriftliche Klausur (Textarbeit) - klauzura pro 2. a 3. blok
8:00 hod, 3.39
17.1.2019 Einführung in die Sprachwissenschaft - 1. ročník
10:00 hod., 3.05
17.1.2019 Forschungsprobleme der Morphologie - II. blok, písemná část zkoušky
9:00 hod., 3.39 (ústní část 18. 1. od 9:00 v míst. 3.40)
22.1.2019 Obhajoby bakalářských a diplomových prací
8:00 hod., prostory katedry
22.1.2019 Bakalářské závěrečné zkoušky
8:00 hod., prostory katedry
23.1.2019 Magisterské závěrečné zkoušky
8:00 hod., prostory katedry
24.1.2019 Bakalářské závěrečné zkoušky - němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - ústní část
8:00 hod., prostory katedry
25.1.2019 Bakalářské závěrečné zkoušky - jednooborové studium FILOLOGIE - Modulové zkoušky
29.1.2019 Forschungsprobleme der Syntax - II. blok, písemná část zkoušky
9:00 hod., 3.39 (ústní část 30. 1. od 9:00 v míst. 3.40)
31.1.2019 Forschungsprobleme der Morphologie - II. blok, písemná část zkoušky
9:00 hod., 3.39 (ústní část 1. 2. od 9:00 v míst. 3.40)

1.2.2019

Morphosyntax 1 - zápočtový test, 1. ročník, opravný termín
10:00 hod., 3.39
5.2.2019
Einführung in die Geschichte der deutschen Literatur - 1. ročník, opravný termín
10:00 hod., 3.39
7.2.2019 Einführung in die Sprachwissenschaft - 1. ročník, opravný termín
10:00 hod., 3.39