Zveme kolegy a studenty k veřejné přednášce doc. Dr. Karstena Rinase ke jmenování profesorem Rechtswesen und Sprachkultur

Societas cognitorum: Přesahy