Pozvánka na konferenci

Katedra germanistiky srdečně zve na konferenci | Lehrstuhl für Germanistik lädt herzlich zur Konferenz

Ottokar II. redivivus

Der Přemyslidenfürst in Wissenschaft, Kunst und Medien

konané ve dnech | ein, die von

5. - 7. 9. 2018

v prostorách Katedry germanistiky, Křížkovského 10, Olomouc. | am Lehrstuhl für Germanistik, Křížkovského 10, Olomouc stattfindet.

Program konference naleznete v následující příloze: | Das Konferenzprogramm ist unter folgendem Link verfügbar:

OTTOKAR II. REDIVIVUS - KONFERENZPROGRAMM

 

 

Katedra germanistiky přestěhována

Katedra germanistiky se od nynějška opět nachází na staronové adrese Křížkovského 10, 3. a 4. patro, přední trakt. Prosíme o shovívavost v prvních, orientačních týdnech.

Der Lehrstuhl für Germanistik befindet sich nach einer zweieinhalb Jahre langen Pause wieder an der Adresse Křížkovského 10, Olomouc, 3.+4. Stock. Wir bitten um Geduld in den ersten Wochen.

Zpráva Žurnálu UP: Filologické katedry FF UP se stěhují do rekonstruovaných prostor