Zasedání Akademického senátu FF UP

Nabídka zahraniční praktické stáže v Českém centru ve Vídni

Informace zde

Vybraní uchazeči mohou předložit žádost o stipendium Erasmus+ via INTLAG (www.intlag.upol.cz). Měsíční sazba stipendia činí 600 EUR.