Učitelská způsobilost

Pro studenty prezenčního navazujícího magisterského studia

Studium Učitelské způsobilosti je určeno pro studenty prezenčního navazujícího magisterského studijního programu na FF UP v Olomouci. Realizováno je v rámci programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 4 semestrů.

Studium je ukončeno složením závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, osvědčení opravňuje absolventa k výuce svého diplomového (příp. i nediplomového) oboru na SŠ i na 2. stupni ZŠ, pokud se předmět, jehož didaktiku student na FF absolvoval, vyučuje na ZŠ.

Termín přihlášení do 25. září 2016

Odborným garantem Učitelské způsobilosti je PhDr. Milena Machalová, Katedra slavistiky FF UP v Olomouci, kontakt: milena.machalova@upol.cz. Bližší informace a přihlášky na icv.upol.cz