Doktorské studium

Charakterizaci doktorského studia studijních programů Německý jazyk a Německá literatura, vstupní požadavky a informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Organizace studia

Německá literatura

Při organizaci doktorského studia klademe tradičně důraz na úzkou spolupráci mezi doktorandem a vedoucím jeho doktorské práce, neboť tento způsob vzájemné interakce považujeme za nejideálnější způsob přípravy doktoranda k jeho budoucímu vědeckému povolání.

Doktorské studium v oboru Německá literatura je nabízeno ve dvou formách: jako studium prezenční či kombinované. Absolvent jedné z obou forem získá v rámci studia znalosti o dějinách německé literatury, o literární teorii i o současných teoretických a metodologických přístupech svého oboru, o aktuální odborné literatuře. Disponuje obecnými dovednostmi potřebnými pro filologickou práci. Je schopen samostatné odborné analýzy literárních textů v nejširším smyslu, jakož i orientace v jednotlivých směrech literárněvědného bádání v minulosti i současnosti. Kromě širokého přehledu o německé filologii získá navíc detailní znalosti v rámci předmětu své specializace. Student jedné z obou forem studia musí dosáhnout během doktorského studia celkem 240 kreditů, které mu budou uděleny na základě následujících aktivit.

Prezenční studium

 • povinnost účastnit se aktivně pravidelných doktorandských seminářů (část formou pravidelné výuky v průběhu semestru, část blokovou formou).
 • povinnost vykonat v průběhu studia dvě oborové zkoušky (státní postupová zkouška na konci prvního ročníku, zkouška formou písemné interpretace z povinného kánonu textů – viz příloha: Kánon)
 • absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu
 • povinnost vyučovat pod dohledem školitele
 • povinnost účastnit se dalších vzdělávacích aktivit katedry (konference, přednášky hostujících profesorů atd.)
 • povinnost spolupracovat na výzkumných úkolech katedry (zejm. Centrum pro výzkum německé moravské literatury)
 • povinnost zveřejňovat výsledky svého výzkumu (účast na konferencích, publikace)
 • povinnost vykonat 2 neoborové zkoušky (další cizí jazyk + filozofie)

Kombinované studium

 • povinnost účastnit se aktivně zejména blokových doktorandských seminářů
 • povinnost vykonat v průběhu studia dvě oborové zkoušky (státní postupová zkouška na konci prvního ročníku, zkouška formou písemné interpretace z povinného kánonu textů – viz příloha: Kánon)
 • absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu
 • povinnost vyučovat pod dohledem školitele (jeden seminář v průběhu studia)
 • povinnost zveřejňovat výsledky svého výzkumu (účast na konferencích, publikace)
 • povinnost vykonat 2 neoborové zkoušky (další cizí jazyk + filozofie)

Studenti prezenčního studia mohou využít široké nabídky zahraničních stipendií. Od roku 2020 trvá partnerská spolupráce (Germanistische Institutspartnerschaft) s Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, jejíhož rámce mohou doktorandi využít ke studijním pobytům. Četní studenti doktorského oboru Německá literatura získali prestižní rakouské stipendium Franze Werfela, které nabízí možnost až 15měsíčního studijního pobytu v Rakousku. Stipendia pro doktorandy nabízí také organizace DAAD a OeAD a mnohé další nadace. Doktorandi mají též možnost ucházet se o pravidelně vyhlašované vnitřní granty IGA FF UP a mohou se též jako spolupracovníci účastnit výzkumných projektů probíhajících na katedře.

Studijní plány - detailní přehled studijních povinností v prezenční i v kombinované formě naleznete zde.

Kánon literatury pro doktorské studium

 

Německý jazyk

Studijní plány - detailní přehled studijních povinností v prezenční i v kombinované formě naleznete zde.

 

Dizertace

Zveřejnění dizertací

Podle zákona § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách jsou dizertační práce zveřejňovány v informačním systému univerzity. Katedra germanistiky FF UP podporuje absolventy studia při publikaci úspěšně obhájených dizertací v prestižních německých a rakouských vydavatelstvích.

Diese Webseite nutzt Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies zur Verbesserung des Erlebnisses unserer Besucher. Indem Sie weiterhin auf dieser Webseite navigieren, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden.

(Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.)
(Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.)
(Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.)