Aktuality

27. 1. 2021

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu Německa.  Bližší podrobnosti o stipendiu samotném...

11. 1. 2021

Obhajoby diplomových prací studentů/studentek katedry germanistiky proběhnou dne 18.1.2021 online. Obhajoby jsou veřejné; zájemci o účast na obhajobách se mohou obrátit emailem na sekretářku katedry.

11. 1. 2021

Liebe Studierende! Ab heute - bis zum 5.2. - läuft die Ausschreibung des Erasmus+-Auswahlverfahrens für das akademische Jahr 2021-2022. Es gibt eine große Neuerung: die Anmeldungen für alle VŘ finden über STAG statt, alle nötigen...

7. 12. 2020

Informace ohledně odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády najdete zde, popřípadě na tomto odkaze: https://www.ff.upol.cz/covid-19/#c42271.

11. 11. 2020

Klausur II. Block: Wer an dieser Klausur (20.11. zwischen 9 und 13h) online teilnehmen will und NICHT im StAG eingetragen ist, möge sich bitte noch diese Woche bei Sabine Voda Eschgfäller (per Mail) melden! Sie erhalten dann die...

5. 11. 2020

Liebe Studierende, die Philosophische Fakultät der Karls-Universität zu Prag lädt Euch zum zehnten Jubiläumsjahrgang der germanistischen Studierendenkonferenz ein. Mehr Informationen finden sie hier.

14. 10. 2020

Proděkanka pro zahraniční záležitosti FF UP vyhlašuje v rámci programu Mobilita studentů FF UP – Freemover výběrové řízení na studijní, pracovní, badatelské  a konferenční pobyty v zahraničí, a to na LS 2020/21 a na AR 2021/22. P...

25. 9. 2020

Milé studentky, milí studenti, zahraniční oddělení FF UP Vás srdečně zve na přednáškovou akci o možnostech výjezdů do zahraničí, která se bude konat 30. 9. v zasedací místnosti děkanátu (2.25) na Křížkovského 10. Pokud nevíte,...