Přijímací řízení

Obecné informace k přijmacímu řízení, k testu studijních předpokladů apod. viz

Přijímací řízení na Filozofické fakultě UP

Německá filologie – bakalářské studium (maior/minor)

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou). Program nelze kombinovat s programem Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Přijímací zkouška má dvě části:

SPF - Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

UP - ústní přijímací zkouška ve formě motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech.

Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů. Až do výše 80 bodů u ústní zkoušky zohledníme získání následujících certifikátů:

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

a) Zkoušky na jazykových školách:

 • Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 evropského referenčního rámce), 70 b.
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

 • Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
 • Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.
 • Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

 • ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
 • ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.
 • ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

e) Evropské jazykové certifikáty:

 • Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.
 • Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

Pokud počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu studijního programu, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – bakalářské studium (samostatný studijní program, maior/minor)

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou). Program nelze kombinovat s programem Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Přijímací zkouška má dvě části:

SPF - Test předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

UP - ústní přijímací zkouška ve formě motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech.

Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů. Až do výše 80 bodů u ústní zkoušky zohledníme získání následujících certifikátů:

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

a) Zkoušky na jazykových školách:

 • Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 evropského referenčního rámce), 70 b.
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

 • Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
 • Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.
 • Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

 • ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
 • ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.
 • ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

e) Evropské jazykové certifikáty:

 • Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.
 • Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

Pokud počet přihlášek výrazně nepřekročí kapacitu studijního programu, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

Německá filologie – navazující magisterské studium (samostatný studijní program – prezenční nebo kombinovaná forma, maior/minor – prezenční studium)

Podmínkou přijetí ke studiu je absolutorium bakalářského studijního programu Německá filologie na FF UP, nebo bakalářského studia ostatních studijních programů na FF UP či na jiných fakultách a vysokých školách. Program maior/minor nelze kombinovat s programem Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Přijímací zkouška:

Ústní pohovor vedený v německém jazyce - otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Popisy studijních programů:

Německá filologie: navazující samostatný studijní program, prezenční

Německá filologie: navazující studijní program maior/minor, prezenční

Německá filologie: navazující samostatný studijní program, kombinovaná forma

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující magisterské studium (samostatný studijní program, maior/minor)

Podmínkou přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je absolutorium bakalářského studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad či Německá filologie na FF UP, nebo bakalářského studia ostatních programů na FF UP či na jiných fakultách a vysokých školách. Program maior/minor nelze kombinovat s programem Německá filologie. U uchazečů se předpokládá aktivní znalost českého jazyka.

Přijímací zkouška:

Absolventi bakalářského studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad na FF UP: Předpokladem přijetí bude úspěšný ústní pohovor vedený v německém jazyce - pozornost bude zaměřena na oborové otázky a diskuzi nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozhodnutí o přijetí může být ovlivněno i vyhodnocením úspěšnosti dosavadního studia uchazeče na Katedře germanistiky FF UP.

Absolventi bakalářského studijního programu Německá filologie na FF UP a ostatních programů na FF UP či jiných fakult a vysokých škol: Předpokladem přijetí bude úspěšný ústní pohovor vedený v německém jazyce - i v tomto případě bude pozornost směřována na oborové otázky a diskuzi nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Uchazeči přímo při pohovoru odevzdají diploma supplement svého bakalářského studia. Pokud není diploma supplement, může být nahrazen seznamem atestací absolvovaných v průběhu bakalářského studia uchazeče; tento seznam musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ. Součástí zkoušky je taktéž překlad textu obecného charakteru z němčiny do češtiny v rozsahu ca 0,5 NS a konsekutivní tlumočení textu obecného charakteru z německého do českého jazyka.

Popisy studijních programů:

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad: navazující samostatný studijní program, prezenční

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující studijní program maior/minor, prezenční

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)