Přijímací řízení

Obecné informace k přijmacímu řízení, k testu studijních předpokladů apod. viz 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP

Německá filologie - bakalářské studium

prezenční forma - jednooborové i dvouoborové

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

z SPF - Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

z UP - ústní přijímací zkoušky, motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech. Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů.

Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů (pokud uchazeč přinese k přijímací zkoušce notářsky ověřenou kopii dokladu):

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

a) Zkoušky na jazykových školách:

- Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.
- Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

- Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
- Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.
- Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

- ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
- ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.
- ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

e) Evropské jazykové certifikáty:

- Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.
- Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

http://www.germanistika.upol.cz

Popisy oborů:

Německá filologie - jednooborové, prezenční, bakalářské

Německá filologie - dvouoborové, prezenční, bakalářské

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské studium

prezenční forma - jednooborové i dvouoborové studium

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou).

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

z SPF - Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

z UP - ústní přijímací zkoušky, motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech. Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů.

Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů (pokud uchazeč přinese k přijímací zkoušce notářsky ověřenou kopii dokladu):

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

a) Zkoušky na jazykových školách:

- Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.
- Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

- Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
- Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.
- Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

- ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.
- ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.
- ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

e) Evropské jazykové certifikáty:

- Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.
- Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

Popisy oborů:

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - jednooborové, prezenční, bakalářské

Němčina se zaměřením na tlumoční a překlad - dvouoborové, prezenční, bakalářské

Německá filologie - navazující magisterské studium

prezenční i kombinovaná forma - jednooborové i dvouoborové

Ústní pohovor (UP) - otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Popisy oborů:

Německá filologie: jednooborové, prezenční, navazující magisterské

Německá filologie: dvouoborové, prezenční, navazující magisterské

Německá filologie: jednooborové, kombinované, navazující magisterské