Přijímací řízení

Obecné informace k přijmacímu řízení, k testu studijních předpokladů apod. viz 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UP

Německá filologie – bakalářské studium (maior/minor)

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou). Program nelze kombinovat s programem Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

z SPF - Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

z UP - ústní přijímací zkoušky ve formě motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech.

Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů. Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů:

 

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

 

a) Zkoušky na jazykových školách:

- Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.

- Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

 

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

- Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.

- Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

 

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

 

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

- ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.

- ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

 

e) Evropské jazykové certifikáty:

- Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.

- Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

 

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

 

Popisy oborů:

Německá filologie – bakalářské prezenční studium (maior/minor)

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské studium (samostatný studijní program, maior/minor)

Do programu se mohou přihlásit absolventi středních škol a gymnázií i jiní zájemci s úplným středoškolským vzděláním (maturitou). Program maior/minor nelze kombinovat s programem Německá filologie.

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:

z SPF - Testu předpokladů ke studiu na FF UP s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách,

z UP - ústní přijímací zkoušky ve formě motivačního pohovoru vedeného v německém jazyce, který by měl prokázat schopnosti uchazeče rozumět a mluvit německy o běžných tématech.

Maximální počet bodů za ústní přijímací zkoušku je 100 bodů. Až do výše 80 bodů se u ústní zkoušky zohledňuje získání následujících certifikátů:

 

1. Absolvování jedné z následujících zkoušek:

a) Zkoušky na jazykových školách:

- Státní jazyková zkouška základní (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce), 70 b.

- Státní jazyková zkouška všeobecná (C1), 80 b.

 

b) Zkoušky organizované Goethovým institutem (probíhají buď na Goethově institutu nebo na gymnáziích):

- Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- Goethe-Zertifikat (B2), 70 b.

- Goethe-Zertifikat (C1), 80 b.

 

c) Zkouška "Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz" (DSD, Stufe II, C1), 60 b.

 

d) Zkoušky v rámci "Österreichisches Sprachdiplom" (ÖSD):

- ÖSD, Zertifikat Deutsch (B1), 60 b.

- ÖSD, Mittelstufe Deutsch (B2), 70 b.

- ÖSD, Oberstufe Deutsch (C1), 80 b.

 

e) Evropské jazykové certifikáty:

- Zertifikat Deutsch Plus (B2), 70 b.

- Zeugnis TestDaF (C1), 80 b.

 

2. Složení maturitní zkoušky z německého jazyka na kterékoli střední škole s prospěchem "výborně" nebo "chvalitebně": 60 b.

 

Uchazeč předloží notářsky ověřenou kopii některého z výše uvedených dokladů komisi při pohovoru. Předložení dokladu mu garantuje, že u zkoušky získá minimálně počet bodů uvedený výše (s ohledem na výkon u zkoušky může přirozeně získat až 100 bodů). I uchazeč bez certifikátu má šanci získat při přesvědčivém výkonu až 100 bodů.

 

 

Popisy studijních programů:

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské prezenční studium (samostatný studijní program)

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské prezenční studium (maior/minor)

Německá filologie - navazující magisterské studium (samostatný studijní program – prezenční nebo kombinovaná forma, maior/minor – prezenční studium)

Podmínkou přijetí ke studiu je absolutorium bakalářského studijního programu Německá filologie na FF UP, nebo bakalářského studia ostatních studijních programů na FF UP či na jiných fakultách a vysokých školách. Program maior/minor nelze kombinovat s programem Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad.

 

Přijímací zkouška:

Ústní pohovor vedený v německém jazyce - otázky z programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl program jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může

být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

 

Popisy studijních programů:

Německá filologie: navazující samostatný studijní program, prezenční

Německá filologie: navazující studijní program maior/minor, prezenční

Německá filologie: navazující samostatný studijní program, kombinovaná forma

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující magisterské studium (samostatný studijní program, maior/minor)

Podmínkou přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je absolutorium bakalářského studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad či Německá filologie na FF UP, nebo bakalářského studia ostatních programů na FF UP či na jiných fakultách a vysokých školách. Program maior/minor nelze kombinovat s programem Německá filologie. U uchazečů se předpokládá aktivní znalost českého jazyka.

 

Přijímací zkouška:

 

Absolventi bakalářského studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad na FF UP: Předpokladem přijetí bude úspěšný ústní pohovor vedený v německém jazyce - pozornost bude zaměřena na oborové otázky a diskuzi nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Rozhodnutí o přijetí může být ovlivněno i vyhodnocením úspěšnosti dosavadního studia uchazeče na Katedře germanistiky FF UP.

 

Absolventi bakalářského studijního programu Německá filologie na FF UP a ostatních programů na FF UP či jiných fakult a vysokých škol: Předpokladem přijetí bude úspěšný ústní pohovor vedený v německém jazyce - i v tomto případě bude pozornost směřována na oborové otázky a diskuzi nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Uchazeči přímo při pohovoru odevzdají diploma supplement svého bakalářského studia. Pokud není diploma supplement, může být nahrazen seznamem atestací absolvovaných v průběhu bakalářského studia uchazeče; tento seznam musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ. Součástí zkoušky je taktéž překlad textu obecného charakteru z němčiny do češtiny v rozsahu ca 0,5 NS a konsekutivní tlumočení textu obecného charakteru z německého do českého jazyka.

 

Popisy studijních programů:

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad: navazující samostatný studijní program, prezenční

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující studijní program maior/minor, prezenčn

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)