Einladung zur Weihnachtsparty

Katedra germanistiky přestěhována

Katedra germanistiky se od nynějška opět nachází na staronové adrese Křížkovského 10, 3. a 4. patro, přední trakt. Prosíme o shovívavost v prvních, orientačních týdnech.

Der Lehrstuhl für Germanistik befindet sich nach einer zweieinhalb Jahre langen Pause wieder an der Adresse Křížkovského 10, Olomouc, 3.+4. Stock. Wir bitten um Geduld in den ersten Wochen.

Zpráva Žurnálu UP: Filologické katedry FF UP se stěhují do rekonstruovaných prostor