Učitelská způsobilost

Informace o studiu Učitelské způsobilosti v prezenční/kombinované formě

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2019/2020.

e-přihlášku najdete na odkaze:

1obor:  http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2326

2obor:  http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2327

Informace naleznete zde

 

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v kombinované formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv.Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v kombinované formě.

Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

e-přihlášku najdete na odkaze:

1obor: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1834

2obor: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1833

Informace naleznete zde

Pro studenty prezenčního navazujícího magisterského studia

Studium Učitelské způsobilosti je určeno pro studenty prezenčního navazujícího magisterského studijního programu na FF UP v Olomouci. Realizováno je v rámci programu celoživotního vzdělávání v rozsahu 4 semestrů.

Studium je ukončeno složením závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání, osvědčení opravňuje absolventa k výuce svého diplomového (příp. i nediplomového) oboru na SŠ i na 2. stupni ZŠ, pokud se předmět, jehož didaktiku student na FF absolvoval, vyučuje na ZŠ.

Termín přihlášení do 25. září 2016

Odborným garantem Učitelské způsobilosti je PhDr. Milena Machalová, Katedra slavistiky FF UP v Olomouci, kontakt: milena.machalova@upol.cz. Bližší informace a přihlášky na icv.upol.cz