Erasmus

Informace k organizaci programu Erasmus+ na KGN

Katedra germanistiky má uzavřených několik smluv v rámci programu ERASMUS+ (2014-2022), jejich seznam je uveden níže. Na základě těchto smluv je možné po úspěšném ukončení 1. ročníku absolvovat zahraniční pobyt v každém cyklu studia, tj. student má vždy 12 měsíců pobytu v zahraničí v bakalářském, (denním i kombinovaném) magisterském i doktorském studiu. Tuto časovou dotaci může pokaždé dělit – využít pro více studijních pobytů, pro studijní pobyt i pracovní stáž, pro více stáží (např. absolvovat šestiměsíční studijní pobyt a šestiměsíční stáž v bakalářském studiu a později v magisterském studiu celoroční studijní pobyt; možná je i absolventská stáž do 1 roku od ukončení studia). Minimální délka jednoho pobytu jsou tři měsíce u studijních pobytů a dva měsíce u pracovních stáží.

Student, který má splněny všechny studijní povinnosti, tj. dosáhl potřebného kreditního limitu v požadované skladbě A-B-C určené studijním plánem jeho oboru, může být na zahraniční studijní pobyt vyslán pouze tehdy, je-li tento pobyt přínosem pro jeho rozpracovanou bakalářskou/magisterskou práci.

Během plánovaného studijního pobytu není možné studium na UP ukončit nebo přerušit. Nedoporučuje se tedy (a většinou není možné) absolvovat zahraniční pobyt až v semestru, kdy má studium končit. Studenti začínající následující rok 1. roč. navazujícího magisterského studia nemohou být z téhož důvodu nominováni na studijní nebo pracovní pobyty v zimním semestru.

Při výběru univerzity se informujte na webových stránkách partnerských institucí o programech, které nabízejí jejich ústavy/katedry germanistiky.

Délka studijního pobytu na partnerských univerzitách je obvykle jeden semestr, je možné si vybrat semestr letní nebo zimní. Studenti, kteří chtějí vycestovat v zimním semestru, musí předcházející rok splnit studijní povinnosti nezbytné pro postup do vyššího ročníku do 30.6. Celoroční studijní pobyt (až 10 měsíců) je možný jen na FU v Berlíně. U ostatních univerzit se o případné prodloužení, které je možné jen v rámci téhož akademického roku (tedy při výjezdu v ZS na LS), písemně žádá; formulář je na webových stránkách Zahraničního oddělení (ZO) UP: https://iro.upol.cz/dokumenty/erasmus/.

Další informace o podmínkách mobilit studentů a zaměstnanců jsou zveřejněny a průběžně aktualizovány rovněž na webových stránkách ZO UP (https://iro.upol.cz/).

Pro udělení stipendia ERASMUS platí dále následující interní kritéria katedry:

1. Pokoušeli se již získat stipendium (DAAD, ÖAD, Erasmus, CEEPUS aj.) a nebyli vybráni?
2. Odborné zaměření (studenti KGN mají přednost).
3. Ročník studia (vyšší ročník má přednost).
4. Pořadí, ve kterém se uchazeči přihlásili.
5. Motivační dopis.

Zájemci o stipendium ERASMUS se hlásí pomocí IS/STAG pod záložkou ECTS výjezdy - Nabídky výjezdů po vypsání výběrového řízení. Výběrové řízení probíhá v lednu a o jeho výsledcích jsou uchazeči informováni prostřednictvím uvedené aplikace a také na webových stránkách katedry v průběhu února.

Vaše přihláška musí obsahovat:

1. Životopis (u přihlášky do německy mluvících zemí v němčině).

2. Seznam tří preferovaných univerzit. Vysvětlete (německy) co nejkonkrétněji, proč dané univerzity preferujete. Doporučujeme Vám projít si webové stránky germanistiky na partnerských univerzitách. (Srov. také Databázi závěrečných zpráv studentů Erasmu (https://iro.upol.cz/; http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus).

3. Motivační dopis.

4. Studenti nefilologických oborů z jiných kateder přiloží (a) souhlas zahraniční katedry / univerzity, že jim umožní studovat jejich obor přes smlouvu katedry germanistiky, a (b) u přihlášky do německy mluvících zemí doklad o znalosti němčiny min. na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Přihláška se podává elektronicky v IS/STAG pod záložkou ECTS výjezdy - Nabídky výjezdů.

Instrukce pro nominované studenty a studenty, kteří pobyt ukončí, jsou uvedeny na stránkách ZO UP (https://iro.upol.cz/) a na stránkách Oddělení pro zahraniční záležitosti (ZO) FF (https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/administrace-vyjezdu/), mj. Směrnice o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit (SD-03/2015).

Při zahraničním studijním pobytu je třeba získat minimálně 20 ECTS kreditů za semestr. Studijní plán (Learning Agreement) se vyplňuje po dohodě se zahraničním koordinátorem na katedře. Některé partnerské instituce nabízejí zvláštní kurzy pro zahraniční studenty (např. FU Berlin nebo TU Chemnitz). Předměty schválené v Learning Agreement si student zadá elektronicky přes Portál UP (Stag-jiné – ECTS výjezdy). Kredity získané v zahraničí se po návratu uznávají na FF jako předměty kategorie A, B, C, příp. se jimi nahrazují předměty studijního plánu na FF UP.

Každá zahraniční studijní i pracovní mobilita musí být zaevidována ve STAGu, proto je nutné výjezd na zahraniční pobyt před odjezdem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraniční záležitosti e-mailem na: j.horakova(at)upol.cz (Mgr. Jana Hořáková, Oddělení pro zahraniční záležitosti, děkanát FF UP).

Studenti, kteří vycestují na pobyty v délce do 30 dní (programy CEEPUS, AKTION aj.), si mohou do STAGu zapisovat předměty po dohodě s vyučujícím. Student by měl mít dohodu s vyučujícím potvrzenou min. e-mailovou komunikací.

U pobytů nad 30 dní nadále platí, že student si během zahraničního pobytu předměty na domácí katedře primárně nezapisuje. Ve výjimečných případech student může po schválení individuálního studijního plánu (ISP) zapsat předměty do výše 10 kreditů. Formulář Žádosti o ISP je na stránkách FF (https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/). Student se nejprve dohodne s vyučujícím předmětu, který si chce zapsat během výjezdu. Vyučující napíše vyjádření o způsobu náhrady plnění. Hotový ISP potvrdí katederní koordinátor. Student následně odevzdá ISP své studijní referentce na SO FF, která předá ISP k schválení proděkance/proděkanovi pro studium. Předměty, které nemají v sylabu pravidelnou docházku, např. diplomový seminář, si však student může do STAGu zapsat bez nutnosti podaní žádosti o ISP.

Možnosti studijních / výukových pobytů v rámci programu ERASMUS
(germanistika)

NĚMECKO

Freie Universität Berlin                                         2 studenti (Bc.; až 10 měsíců)

www.fu-berlin.de                                               vyučující (5 dnů)               

  

Technische Universität Chemnitz                            5 studentů (Bc., Mgr., Ph.D.; 6 měsíců)

www.tu-chemnitz.de                                          vyučující (21 dnů)

 

Technische Universität Dresden                            6 studentů (Bc., Mgr., Ph.D.; 4 měsíce)

www.tu-dresden.de                                           2 vyučující (10 dnů)

 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald            2 studenti (5 měsíců)

www.uni-greifswald.de                                        vyučující (5 dnů)

 

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz                2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.; 5 měsíců)

www.uni-mainz.de                                              vyučující (týden)

 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg            4 studenti (Bc., Mgr.; 5 měsíců)

https://uol.de/                                                  2 vyučující (5 dnů)

 

Universität des Saarlandes Saarbrücken              4 studenti (Bc,. Mgr. PhD.; 5 měsíců)

www.uni-saarland.de                                        vyučující (v Saarbr. 20 dnů, v Ol. 10 dnů)

 

RAKOUSKO

Universität Wien                                                 4 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.; 5 měsíců)

www.univie.ac.at                                              vyučující (14 dnů)

 

ESTONSKO

Tallinn University                                        1 student (Bc., Mgr.) (5 měsíců; společně s kat. romanistiky)

http://www.tlu.ee/en                                vyučující (5 dnů; společně s KAA a KR)

 

FRANCIE

Université Paul-Valéry Montpellier 3

http://www.univ-montp3.fr                              vyučující (5 dnů)

 

ITÁLIE

Universita degli studi di Palermo                         2 studenti (Mgr; 6 měsíců)

(medievistika)                                                     vyučující (5 dnů)

www.dipli.unipa.it

 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo            2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.; 6 měsíců)

http://www.uniurb.it                                        vyučující (1 týden)

 

LUCEMBURSKO

Université du Luxembourg                                  2 studenti (Bc.; 5 měsíců)

https://wwwen.uni.lu/                                      vyučující (5 dnů)

 

POLSKO

Uniwersytet Wroclawski                                       3 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.) (5 měsíců)

www.uni.wroc.pl                                                vyučující (10 dnů)        

 

PORTUGALSKO

Universidade do Porto                                         2 studenti (Mgr., Ph.D.; 5 měsíců)

(medievistika)                                                      vyučující (10 dnů)

www.up.pt    

 

RUMUNSKO

Universitatea Bucuresti                                        4 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.) (4 měsíce)

http://www.unibuc.ro/e/                                  2 vyučující (10 dnů)

 

SLOVINSKO

Univerza v Ljubljani                                            2 studenti (Bc., Mgr., Ph.D.; 7 měsíců)

www.uni-lj.si                                                    vyučující (5 dnů)

 

Informujte se i na svém druhém oboru, jestli příslušná katedra nemá smlouvu s některou univerzitou v německy mluvících zemích. Ke studiu germanistiky v zahraničí je možné využít i smluv jiných kateder (viz aplikace erasmusplus.upol.cz).

Informace o dalších stipendiích lze získat:

Doporučuje se (1) absolvovat nejprve letní školu na partnerské univerzitě, pak (2) studijní pobyt Erasmus+ nebo jiný (1-2 semestry) a později se příp. přihlásit (3) ke studiu na partnerské univerzitě.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)